AKTIVITY

  • Anglický jazyk - postupné přirozené osvojení slovní zásoby v návaznosti na daná témata. Cílem je, aby dítě získalo pozitivní vztah k cizímu jazyku, získalo rozsáhlejší slovní zásobu, rozumělo anglickým výrazům a domluvilo se v základních jednoduchých větách. Anglický jazyk je zakomponován rodilou mluvčí z USA do všech aktivit režimu školky - písničky, hry, tanec, tvoření, procházky a pobyt venku.
  • Tanec s lektorkou z Baletní akademie A.Pollertové. http://www.baletniakademie.cz  pod vedením taneční lektorky paní MgA. Markéty Tomcové.
  • Tenisová přípravka - hravou formou se učíme základy tenisu v prostorách školky. Při výuce je využíváno zkrácených raket, pěnových míčů, sítí pro mini tenis.
  • Tenis na kurtech v Rudné pod vedením profesionálního trenéra pro děti od 4 let, které docházely do tenisové přípravky v naší školce
  • Plavání - pro děti od 4 let- plavecký klub Rejnok Hostivice               http://pk-rejnok.cz
  • Vaření - mícháme, válíme, krájíme, učíme se zdravě jíst každé pondělí odpoledne
  • Keramika - základní techniky práce s hlínou, děti se učí dekorovat své výrobky, používat glazury, engoby
  • Hudební výchova - je do výuky zařazena pravidelně během každého dne. Děti zpívají a učí se nové písně za doprovodu kláves a také se seznamují s různými hudebními nástroji, na které se učí hrát a doprovázet s nimi pěvecká vystoupení.
  • Malí zahradníci - v areálu školky je krásná zahrada, kde máme nejen skluzavku, houpačku a hračky, ale také tam budeme od jara pěstovat zeleninu, zkoumat jak z malého semínka roste klíček, rostlina, která nakonec plodí. Během školního roku osazujeme okrasné truhlíky, kdy se děti učí rostliny aranžovat a pečovat o ně.

 

Mateřská škola bublinky s.r.o. realizuje v období od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021 projekt s názvem Šablony III OP PPR pro MŠ Bublinky, registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/19_071/0001858. Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR. Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy. Cílem projektu je podpora předškolních dětí s odlišným mateřským jazykem pomocí působení dvojjazyčného asistenta.

Zveme Vás na komunitní setkání na téma Multikultura – vzdělávání bez předsudků, které se uskuteční 14.11.2020 a 28.11.2020 v prostorách školky.
 
Rádi bychom Vás pozvali na odborné setkání rodičů na téma Interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání, Prezentace aktivit projektu a Nabídka komunitních aktivit školy, které se uskuteční dne 14.10.2020 a dne 3.6.2021 v prostorách školky.

_____________________________________________________________

Mateřská škola bublinky s.r.o. realizuje v období od 1.9.2019 do 31.8.2020 projekt s názvem Šablony II OP VVV, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány aktivity zajišťující personální podporu školy. 

_____________________________________________________________

Mateřská škola bublinky s.r.o. realizuje v období od 1. 10. 2019 do 30. 9. 2020 projekt s názvem Šablony II OP PPR pro MŠ Bublinky na Praze 5, registrační číslo: CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001609. Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR. Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy. Cílem projektu je podpora předškolních dětí s odlišným mateřským jazykem pomocí působení dvojjazyčného asistenta. 

Cíl projektu byl velmi úspěšně naplněn. Podařilo se nám podpořit děti s OMJ (díky zapojení dvojjazyčného školního asistenta) a zintenzivnění spolupráce s rodiči ve vztahu k vytváření proinkluzivního prostředí škol a k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem (díky 3 neformálním setkání).
Celkem jsme díky působení dvojjazyčného asistenta pomohli 3 dětem s OMJ a uskutečnili jsme 3 setkání s rodiči, zákonnými zástupci a přáteli školy. 
Zveme Vás na komunitní setkání na téma Multikultura – vzdělávání bez předsudků, které se uskuteční 17. 1. 2020 v prostorách školky.
Prezentace ze setkání k nahlédnutí zde.
 
Zveme Vás na odborné setkání rodičů na téma Interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání – Aktivní přístup, které se uskuteční 15. 10. 2019 v prostorách školky.
Prezentace ze setkání k nahlédnutí zde.
 
Zveme Vás na odborné setkání rodičů na téma Interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání – Aktivní přístup, které se uskuteční 9. 10. 2019 v prostorách školky.
Prezentace ze setkání k nahlédnutí zde.

___________________________________________________________

Mateřská škola Bublinky s.r.o. realizovala v období od 1. 9. 2018 do 31. 8. 2019 projekt s názvem Šablony OP PPR pro MŠ Bublinky na Praze 5, reg. číslo CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001282. Tento projekt byl financován z Operačního programu Praha – pól růstu ČR. Projekt rozvinul proinkluzivní prostředí v MŠ prostřednictvím podpory dětí s odlišným mateřským jazykem a komunitních aktivit zaměřených na spolupráci s rodiči dětí. Dne 20.9.2018 a 10.10.2018 proběhlo odborně tématické setkání s rodiči na téma: Interkulturní, globální a rozvojové vzdělávání. Dne 13.5.2019 proběho komunitně zaměřené setkání za pomoci odborníka na téma: Multilulturní zaměření.