UČITELÉ

Bc. Renata Roztočilová

Bc. Renata Zouharová Roztočilová

Jsem společně se svým manželem Bc. Ivanem Zouharem provozovatelkou školky. Vystudovala jsem gymnázium v Berouně, které jsem ukončila maturitní zkouškou. V návaznosti na středoškolské studium jsem pokračovala ve studiu ekonomie na Vyšší odborné škole při Švýcarském institutu v Praze. Působila jsem na dvou manažerských pozicích v soukromém obchodním sektoru. Při zaměstnání jsem dálkově vystudovala na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně bakalářské studium obor Sociální pedagogika, kde jsem složila Státní zkoušku z Pedagogiky, Práva a Psychologie. Poté jsem se několik let věnovala pracovně oboru - prevence sociálně patologických jevů ve společnosti. Posledních 8 let jsem působila v soukromém školství a následně jsem se stala provozovatelkou soukromé mateřské školky. Práci s dětmi se věnuji od svých 16 let, nejdříve jsem několik let zastávala pedagogický dozor ve školách v přírodě, poté na letních táborech věnovaných dětem. Kromě organizace a řízení školky působím ve školce také jako učitelka a dale vedu kurzy tenisové přípravky pro děti od 3-6 let. Jsem úspěšnou absolventkou akreditovaného kurzu 1. pomoci.  Mám dvě dcery Adélku 8 let a Nicol 3 roky. Volný čas trávím nejradši se svou rodinou. Mezi mé koníčky patří tenis, kterému jsem se věnovala od 6 let do 18 let závodně. Ráda jezdím na kole, věnuji se turistice s rodinou a v zimě lyžuji.

 

 

Helena Skálová Zachatová

Helena Skálová Zachatová

Helena vystudovala Střední pedagogickou školu v Berouně, obor: Předškolní a mimoškolní pedagogika. Během studií brigádně pracovala jako chůva dětí v rodinách. Po ukončení studia působila jako au-pair v německé rodině, kde pečovala o čtyři děti. Po návratu se věnovala práci s autistickými dětmi a s dětmi s poruchou pozornosti. Jak sama říká, tato práce ji velmi obohatila o nové zkušenosti a poznatky z pedagogické praxe i teorie, které může uplatnit ve své další pedagogické praxi. Pracovala několik let v mateřském centru, kde vedla kurzy pro rodiče a děti s hudebním, výtvarným a pohybovým zaměřením. Již od ukončení studií se několik let účastnila jako vedoucí na letních táborech pro děti. Helena působí v naší jako hlavní paní učitelka, zajištuje přípravu pedagogického programu a přípravu pro předškolní děti. Dále hraje na klavír a děti svou hrou doprovází v rámci hudební výchovy. Před nástupem do naší školky  pracovala 2 roky v jiné anglicko - české školce, v naší školce působí již 3. školním rokem, má syna Emíka - 7 let.  Práce s dětmi ji velmi naplňuje a baví. Svůj volný čas tráví aktivně se svou rodinou.